Helsesjekk

Mange pasienter bør ta en helsesjekk, men hva er det?

En helsesjekk hos våre leger vil være tilpasset din alder og ditt kjønn. Vi har fastlege, hjertespesialist og nevrolog. Legen vil ofte spørre om det er spesielle sykdommer i familien - så det kan være lurt å forhøre seg litt med eldre slektninger. Selve kontrollen består av en målrettet undersøkelse der man kontrollerer  blodtrykk, lytter på hjerte og lunger og kjenner på magen.  Ofte vil det være aktuelt å ta noen blodprøver. Derfor bør du være fastende fra midnatt. Ta gjerne med en urinprøve også.

Hva er en hjerteundersøkelse?

Hjerteundersøkelsen utføres av vår hjertespesialist og overlege på Ahus. Den består av ulike tester og undersøkelser som vil kunne avdekke din fremtidige risiko for utvikling av hjerte-/karsykdom.

  • Alder, kjønn, røyking, familiehistorie i forhold til hjerte- og karsykdommer, kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse vil bli registrert
  • Det vil bli tatt midjemål, BT og utført EKG
  • Det vil om nødvendig bli tatt blodprøver for å måle kolesterolnivå (totalkolesterol, LDL, HDL, triglyserider) ,CRP (senkning), mikroalbuminuri (nyrefunksjon), Hba1C, og glukose (blodsukker)
  • Ultralyd av hjerte og halskar