Psykolog

Rask time og behandling.

Alle mennesker kan møte på vanskelige perioder i løpet av livet, eller blir rammet av psykiske lidelser. Problemene kan være vanskelige å takle på egen hånd, og en psykolog kan gi deg profesjonell hjelp. Psykiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte, og kan behandles på forskjellige måter. Det som virker for én pasient, virker ikke nødvendigvis for en annen. Psykologen har ansvar for at du som pasient blir møtt på en god og respektfull måte, og at du får den best egnede behandlingsmetode.

Hos vår psykolog Lene Guttulsrud får du først en vurderingssamtale hvor vi finner ut av hva problemet er. Så kommer vi fram til en behandlingsretning som er best mulig tilpasset dine behov og ønsker. Et mål er at du skal få det bedre, og bli mest mulig i stand til å mestre ditt eget liv.

Vår psykolog jobber på ettermiddags- og kveldstid, og du får rask time. Tilbudet er pr i dag for deg over 18 år.

psykolog lørenskog

Hva psykologen kan hjelpe deg med:

  • Angst
  • Depresjon eller nedstemthet
  • Krisehendelser (f.eks. overgrep eller ulykker) eller vanskelige livshendelser
  • Sorg
  • Utbrenthet
  • Vanskelige følelser eller bekymringer du sliter med
  • Andre psykiske lidelser
  • Videreutvikling når livet ser ut til å ha stoppet opp
     

Medlem av Norsk Psykologforening